Prem Ke Phool Hi Phool Khilen + Atmarthe Kare Kshama Yachna + Har Paap Mera Mithya Ho